sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mrs. Phượng

0918 923 999 - 0933 318 136

SẢN PHẨM CHỦ ĐẠO

Màng Foam
Màng Foam
Màng Foam
Màng Foam
Màng Foam
Màng Foam
Màng PE
Màng PE
Màng PE
Màng PE
Băng dính
Băng dính
Băng keo màu
Băng keo màu
Băng keo dán thùng
Băng keo dán thùng
Dây đai nhựa
Dây đai nhựa
Dây rút
Dây rút
Giấy nhám
Giấy nhám
Giấy nhám
Giấy nhám